Markko Künnapu

about
markko
Član Odbora za konvenciju o kibernetičkom kriminalu (T-CY), Vijeće Europe, Estonija

Markko KÜNNAPU je trenutno član Ureda Odbora Konvencije o kibernetičkom kriminalu (T-CY), koji nazire i bavi se drugim pitanjima vezanim uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu. Od 2010. do 2014. godine bio je Predsjednik Odbora.
Diplomirao je 2001. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta Tartu i nakon toga je radio u Prefekturi policije Tallinna i u Pravom odjelu Ministarstva unutarnjih poslova. Od 2005. godine radi u Odjelu za kaznenu politiku Ministarstva pravosuđa Estonije.
Sudjelovao je u izradi nekolicine zakonodavnih prijedloga, uključujući zakonodavstvo u svezi kibernetičke sigurnosti, kibernetičkog kriminala, krađe identiteta i drugih aspekata kaznenog prava i postupka. Kao predstavnik Vlade sudjelovao je u različitim radnim i stručnim skupinama kao i u odborima Europske Unije, Vijeća Europe i Ujedinjenih naroda.
Od 2014. godine je vanjski stručnjak za kibernetički kriminal i kibernetičku sigurnost na e-Governance Akademiji u Tallinnu, Estonija. Bio je i instruktor i predavač na različitim nacionalnim i međunarodnim radionicama, seminarima i konferencijama.


Pristup elektroničkim dokazima: Napredak prema Drugom dodatnom protokolu uz Budimpeštansku konvenciju

Svrha predavanja i prezentacije je dati kratak pregled problema s kojima se istražitelji suočavaju u vezi pravovremenog pristupa elektroničkim dokazima pohranjenim u inozemstvu. Budimpeštanska konvencija kao jedini pravno obvezujući međunarodni instrument o kibernetičkom kriminalu i elektroničkim dokazima već pruža neka rješenja, ali ona nisu dovoljna s obzirom na najnovija dostignuća ICT-a. Odbor za Konvenciju o kibernetičkom kriminalu počeo je raditi kako bi pronašao rješenja još prije nekoliko godina. U 2017. godini započeli su pregovori o Drugom dodatnom protokolu uz Budimpeštansku konvenciju. Protokol će dati odgovore i rješenja za probleme koji su identificirani. Međutim, izrada takvog novog instrumenta nije lak zadatak i zahtijeva suradnju sa svim sudionicima.

Predavanje

Pristup elektroničkim dokazima: Napredak prema Drugom dodatnom protokolu uz Budimpeštansku konvenciju
-