Elizabeta Ivičević Karas

about
No Photo
Pravni fakultet Zagreb, Zagreb, Republika Hrvatska

Elizabeta Ivičević Karas je doktorirala na Université Panthéon-Assas (Paris II) i Sveučilištu u Zagrebu obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom “Načelo jednakosti oružja u kaznenim predmetima u praksi Europskog suda za ljudska prava i u poredbenom pravu”. 2009. godine je položila pravosudni ispit. Voditeljica je znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta “Reforma hrvatskog gospodarskog kaznenog prava”, te razvojnog projekta Sveučilišta u Zagrebu „Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima“. Sudjeluje kao suradnica u znanstvenom projektu “Suvremeni prethodni kazneni postupak u Republici Hrvatskoj i Europi” voditelja prof. dr. sc. Davora Krapca. Kao suradnica sudjelovala je i znanstvenim projektima  “Kaznenopravni aspekti pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji” voditeljice prof. dr. sc. Zlate Đurđević te “Hrvatska i međunarodno kazneno sudovanje” glavnog istraživača prof. dr. sc. Ive Josipovića. Članica je Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu i Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo. Objavila je dvije knjige, te veći broj znanstvenih i stručnih radova.


Pribavljanje dokaza u elektroničkom (digitalnom) obliku za potrebe kaznenog postupka

Suvremeni razvoj kibernetičke tehnologije zrcali se i u području kaznenog prava. S jedne strane nastala su nova, kibernetička kaznena djela, a s druge je omogućeno i počinjenje drugih kaznenih djela pomoću računalnog sustava. Uz to, kibernetička tehnologija omogućila je i očuvanje informacija o počinjenim kaznenim djelima u elektroničkom (digitalnom) obliku što može dovesti do njihova otkrivanja i dokazivanja. 
Predmet ovog izlaganja je pribavljanje dokaza u elektroničkom (digitalnom) obliku za potreba kaznenog postupka. Po svojim se pravilima ova djelatnost razlikuje od preventivnog prikupljanja računalnih podataka od strane policije i sigurnosnih službi. Prateći razvoj tehnologije, Zakon o kaznenom postupku (ZKP) predviđa uporabu podataka u elektroničkom (digitalnom) obliku kao dokaza te propisuje načine njihova pribavljanja. Provođenje ovih mjera predstavlja značajno ograničenje temeljnih prava i sloboda građana, osobito prava na osobni i obiteljski život, prava na slobodu i tajnost dopisivanja i svih drugih oblika i prava na sigurnost i tajnost osobnih podataka. 
U izlaganju će biti razmotreno pravno uređenje ove mjera za pribavljanje dokaza u elektroničkom obliku. Pritom će biti razmotreno i u kojoj mjeri je hrvatsko zakonodavstvo uvažilo načela i prijedloge iz Preporuke br. R(95)13 i ispunilo konvencijske obveze iz Konvencije o kibernetičkom kriminalu. Osim toga, postojeće uređenje bit će uspoređeno i s judikaturom Europskog suda za ljudska prava koja se odnosi na zakonitost pribavljanja dokaza u elektroničkom obliku, te napravljena komparativnopravna usporedba s rješenjima iz drugih država. 
 

Predavanje

Pribavljanje dokaza u elektroničkom (digitalnom) obliku za potrebe kaznenog postupka
-