Davor Derenčinović

about
Davor Derenčinović
Pravni fakultet Zagreb

Prof.dr.sc. Davor Derenčinović rođen je 7. kolovoza 1970. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1995. godine, a magistrirao na istom fakultetu 1998. godine.  Doktorirao je 2000. godine s tezom „Kaznenopravni sadržaji u suprotstavljanju korupciji“. Od 2010. godine Predstojnik Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik Fulbrightove stipendije za poslijedoktorsko usavršavanje naInternational Human Rights Law Institute, DePaul College of Law, Chicago u akad. godini 2004/05. Stručno se u više navrata usavršavao na Institute Superiore Internazionale di Scienze Criminali u Sirakuzi, Akademiji za Europsko pravo u Trieru i na London School of Economics. Osnivač i direktor međunarodnog poslijediplomskog tečaja "Crime Prevention through Criminal Law and Security Studies" na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku. Samostalno i u suautorstvu potpisuje desetak knjiga i više od pedeset znanstvenih i stručnih radova s područja kaznenog prava i zaštite ljudskih prava. Osim na Pravnom fakultetu u Zagrebu, predavao i predaje i na niz dodiplomskih i poslijediplomskih (specijalističkih i doktorskih) studija u zemlji i inozemstvu. Član radnih skupina nadležnih ministarstava za izradu i izmjene većeg broja zakona s područja kaznenog prava. Suradnik na većem broju domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata i voditelj projekta “Kaznenopravno sprječavanje korupcije i organiziranog kriminaliteta” financiranog od strane MZOŠ. Član radnih skupina za pripremu pregovora u okviru poglavlja 23 i 24 acquis-a Europske unije. Stručni savjetnik United Nations Office for Drugs and Crime (UNODC). Ad hoc sudac Europskog suda za ljudska prava. Do 2005. godine član Ureda Skupine stručnjaka protiv terorizma Vijeća Europe (CODEXTER). Dopredsjednik Nezavisne skupine stručnjaka za provedbu Konvencije za djelovanje u borbi protiv trgovanja ljudima Vijeća Europe (GRETA). Predsjednik Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu. Jedan od utemeljitelja i tajnik Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Glavni urednik Godišnjaka Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Član Suda časti Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu. Član Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora. Zamjenik predsjednika Državnoodvjetničkog vijeća. Nositelj Spomenice Domovinskog rata.

Predavanje

Hrvatsko kazneno pravo pred izazovom računalnog kriminaliteta
-