Redovito održavanje

Redovito održavanje

Skup potrebnih radnji kojima osiguravamo kontinuirani radi i integritet sustava u cjelini, Ispravan rad, optimalne performanse, dostupnost i pouzdanost u radu SUSTAVA, planska zamjena istrošenih dijelova prije pojave kvarova. Obnova, ažuriranje i nadogradnja softverskih komponenata sustava, instalacija novih sigurnosnih zakrpa i/ili novih verzije softvera.

Prilagođavanje ili adaptacija sustava novim poslovnim zahtjevima, podrška korisnicima i edukacija nazivamo Redovito održavanje i sastoji se od sljedećih pod-kategorija:

Preventivno održavanje

 • Vrsta planskog održavanja koje se obavlja unaprijed određenom dinamikom, prilikom kojeg se sustav optimizira, a kvar previđa i prevenira.
 • Ovaj način održavanja pruža određenu sigurnost, osigurava optimalne performanse, dostupnost i pouzdanost u radu sustava.
 • Preventivnim djelovanjem produljuje se životni vijek komponenata sustava.
 • U sklopu preventivnog održavanja INsig2 osigurava da sustav ima optimalne performanse, daje savjete o uočenim mogućim poboljšanjima rada sustava i povećanja učinkovitosti i upozoravati na rizike koji mogu utjecati na optimalan rad sustava, a koji su izvan okvira ovog održavanja.

Adaptivno održavanje

 • Obuhvaća izmjene funkcionalnosti specifičnih sustava razvijenih za potrebe korisnika.
 • Potreba za izmjenama određenih funkcionalnosti sustava iako sustav funkcionira u skladu sa očekivanjima i u tom smislu ne postoji greška u sustavu.
 • Do adaptivnog održavanja najčešće dolazi prilikom izmjene zakonskih normi ili zaokreta u političkom poslovanju korisnika.
 • Dolazi do razilaženja prvobitno postavljenog sustava i njegovih parametara, te potrebe za usklađivanjem i provođenjem novih funkcionalisti temeljem korisničkog zahtjeva.

          main

Prediktivno održavanje

 • Način održavanja sustava, strojeva i uređaja prilikom kojeg se unaprijed planira zamjena istrošenih dijelova sustava prije pojave kvarova.
 • Prediktivnim održavanjem sprječavamo prekide u radu sustava čime se sigurnosni rizik od prestanka rada sustava smanjuje na minimum.
 • Cilj planskog održavanja je da se korektivno održavanje svede na prihvatljivu razinu.
 • Prediktivno održavanje provodi se u sklopu redovitog preventivnog održavanja. 

Pomoć korisnicima

 • Podrazumijeva pomoć i savjetovanje ključnih korisnika u svakodnevnom korištenju i upravljanju sustavom.
 • Vrlo važan segment održavanja gdje aktivna komunikacija i pomoć korisnicima služe kao alat u svakodnevnom korištenju sustavom.
 • Ispravan sustav funkcionalan je onoliko koliko korisnik samostalno zna upravljati i administrirati istim. Iz navedenog razloga INsig2 svojim korisnicima nudi kontinuiranu pomoć kao sastavni dio uspješnog korištenja sustava i njegovih komponenata. 
   

Tehnološko usavršavanje

 • Svaka komponenta zahtjeva ili može zahtijevati softversku ažuriranje i/ili nadogradnju. Predmet softverskog ažuriranja i/ili nadogradnje može biti hardverskog ili softverskog tipa.
 • Sustav koji se sastoji od više komponenata zahtjeva planirani nadzor i ažuriranje, odnosno nadogradnju svih komponenti sustava.
 • Ažuriranje ima višestruki značaj, obavlja se kako za operativni sustav, tako i za pojedinačne hardvere i softvere. Uključuje primjenu dostupnih poboljšanja i ispravka poznatih softverskih propusta i donosi veliki broj ispravka i unapređenja kao što su nove opcije, uklanjanje zastarjelih opcija, ispravljanje uočenih aplikativnih grešaka i što je najvažnije – ispravak otkrivenih sigurnosnih propusta. U svrhu ažuriranja najčešće se koriste instalacije Servisnih paketa (Service pack), zakrpa (patches) i slično. 
 • Nadogradnja zapravo je zamjena postojećeg softvera novijim koji nudi značajnu promjenu ili veći napredak u odnosnu na trenutnu verziju. Nadogradnja se obavlja dinamikom kojom ih proizvođač dostavlja tržištu i odvija se znatno rjeđe od ažuriranja postojećeg softvera.

Edukacija korisnika

 • Naša integrirana sigurnosna rješenja sveobuhvatni su sustavi koji podrazumijevanju i odgovarajuće educirano osoblje. Osobe koje će posjedovati potrebna upravljačka znanja i vještine nazivamo Administratorima sustava. Administratori sustava su centralne karike sustava. Bez njih nije moguće kvalitetno upravljati sustavom.
 • On provodi politiku upravljanja, odgovoran je za fluidan rad sustava, a u slučaju problema vrlo često je i glavni komunikacijski kanal koji prijavljuje probleme u radu.
 • Kvalitetno educiran administrator nužan je za uspješno korištenje sustava.
 • Razvili smo vlastiti sustav edukacija, a program edukacije prilagođava se za svakog korisnika zasebno. Ovisno o individualnim potrebama modeli edukacije mogu biti Hands-on training (uči kroz praksu) ili tradicionalna obuka u učionicama s predavačima.

          odra


 

odr

odr