Raspored edukacija

 

 

RASPORED EDUKCAIJA

NAZIV EDUKACIJE

JEZIK

LOKACIJA

DATUM

DETALJI

Osnove forenzike 

Engleski

Online

31.1. – 2.2.2021

Više detalja

Oxygen Forensics kamp za obuku (OFBC)

Engleski

Online

15. – 17.5.2021

Više detalja

Amped FIVE trening

Engleski

Online

22. – 26.3.2021

Više detalja

Forenzičke istrage temeljene na prikupljanju javno dostupnih podataka (OSINT)

Engleski

Online

10. - 14.5.2021

Više detalja

Forenzičke istrage temeljene na prikupljanju javno dostupnih podataka (OSINT)

Engleski

Online

17. - 21.5.2021

Više detalja

Live data forenzika

Engleski

Online

24. - 28.5.2021

Više detalja

Live data forenzika

Engleski

Online

31.5. - 4.6.2021

Više detalja

Forenzičke istrage temeljene na prikupljanju javno dostupnih podataka (OSINT)

Engleski

Online

7. - 11.6.2021

Više detalja

Live data forenzika

Engleski

Online

14. - 18.6.2021

Više detalja

Amped autentični trening

Engleski

Online

21. - 25.5.2021

Više detalja

Amped FIVE trening

Engleski

Online

28.6. - 02.7.2021    

Više detalja

Amped FIVE trening

Engleski

Online

13. - 17.9.2021

Više detalja

Amped autentični trening

Engleski

Online

20. - 24.9.2021

Više detalja