Vladimir Milosheski

about
vlado
Državni odvjetnik u Državnom odvjetništvu za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, Republika Makedonija

Nedavno je surađivao s Akademijom za suce i državne odvjetnike te s međunarodnim organizacijama na Balkanu, putem provedbe izvještaja o stanju i izvješća o ocjeni te izrade i održavanja obuke iz područja kibernetičkog kriminala i elektroničkih dokaza za suce, državne odvjetnike i policijske službenike (Pravosudna akademija u Hrvatskoj). Također, koautor je vodiča dobre prakse iz područja računalnog kriminala koje je izradilo Udruženje državnih odvjetnika u Republici Makedoniji.
Uspješno je surađivao u kaznenim istragama i provođenju postupaka pred sudovima, što uključuje prikupljanje i analizu digitalnih dokaza i kaznenih djela kibernetičkog kriminala za vrijeme mog mandata državnog odvjetnika u Državnom odvjetništvu u Skoplju. To je uključivalo i prikupljanje dokaza u sklopu standardnog kaznenog progona i izvođenje dokaza pred sudom. Njegovo iskustvo u ovom području rada dovelo je do toga da ga se redovito poziva da sudjeluje u radu organizacija koje stvaraju standarde u području digitalnih dokaza u organizaciji Državnog odvjetništva i Akademije za suce i državne odvjetnike. 
 

Predavanje

Rast elektroničke tehnologije i problemi u kaznenom zakonodavstvu
-