Vladica Babić

about
vladica
Profesor Visoke Škole, "Logos Centar" Mostar, Bosna i Hercegovina

Završio je srednju školu u Travniku gdje je stekao zvanje elektroničar - tehničar za telekomunikacijske uređaje. Stručni studij kriminalistike završio je u Zagrebu 2001. godine na visokoj policijskoj školi, a zvanje diplomiranog kriminalista stekao je u Sarajevu na Fakultetu kriminalističkih nauka 2006. godine. Magisterij pravnih nauka završava na Pravnom fakultetu u Sarajevu 2013. godine, na katedri krivičnog prava, s temom obrane: „Dječja pornografija i Internet - interdisciplinarni i pravni odrazi.“ Iste godine upisuje doktorat na fakultetu „Bezbjednost i zaštita“ u Banja Luci, trenutno u statusu doktoranta. Autor je nekoliko znanstvenih  radova iz područja kompjuterskog kriminala prezentiranih na znanstvenim konferencijama, objavljenih u domaćim i stranim publikacijama. Sudjelovao je na desetak konferencija kao gost, bez aktivnog učešća, te kao gost predavač  izvodio dijelove nastave na osnovnim i specijalističkim studijima, kao i na nekoliko fakulteta i državnih institucija u BiH. Aktivno je sudjelovao na desecima konferencija u zemlji i inozemstvu. Član je Udruženja diplomiranih kriminalista BiH, Internacionalne asocijacije kriminalista, član Hrvatskog društva forenzičara i član SEECSC,  Cyber sigurnosnog centra za jugoistočnu Europu. 


Cyber terorizam – suvremena sigurnosna prijetnja

Prezentacija će obuhvatiti: Cyber terorizam – pojam, karakteristike i oblike ispoljavanja, suvremene metode suprotstavljanja cyber terorizmu i analizu specifičnih slučajeva cyber terorizma.

Predavanje

Cyber terorizam – suvremena sigurnosna prijetnja
-