Vitomir Boić

about
No Photo
Sudac, Županijski sud Velika Gorica, Republika Hrvatska

Vitomir Boić nakon diplome na Pravnom fakultetu u Zagrebu radi u pravosuđu. Trenutno je sudac Županijskog suda u Velikoj Gorici. Izvodi nastavu iz nastavnog predmeta vježbe iz građanskog i građanskog procesnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Član je više radnih grupa Ministarstva pravosuđa za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona i Zakona o mirenju. Viši je predavač pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu i pri Veleučilištu Velika Gorica te predavač na Pravosudnoj akademiji.


Razlika između građanskog i kaznenog postupka u svezi zakonitosti dokaza

Dokaz pribavljen na identičan način može se smatrati zakonitim u građanskom postupku, dok se isti taj dokaz u kaznenom postupku može smatrati nezakonitim dokazom. Bez znanja o valjanosti dokaza u pojedinoj grani sudovanja, teško je pretpostaviti hoće li se neki dokaz u pojedinom predmetu smatrati zakonitim ili nezakonitim. Stranke naznačuju da su im pred nekim sudovima (bez da uočavaju razliku između grane sudovanja) isti dokazi prihvaćani kao zakoniti dok su negdje proglašavani nezakonitim. Činjenice koje mogu biti utvrđene prilikom sastavljanja službenih bilješki u predistražnom postupku od strane djelatnika policije, mogu biti zakoniti odnosno nezakoniti dokazi ovisno o vrsti postupka. Ustavni sud Republike Hrvatske u svojoj odluci broj U-III-4683/2008 od 17. veljače 2011. iznosi svoj stav o tome jesu li obavijesni razgovori i saslušanje svjedoka po sadržaju takvih dokaza, nezakoniti u građanskom postupku za naknadu štete. Pitanje koje se uvijek postavlja kada se proučava rad određenih osoba je i pitanje službene tajne odnosno oslobađanja od dužnosti čuvanja službene tajne. Snimanja (audio ili video) koje mogu obaviti privatni detektivi također mogu biti predmet ocjenjivanja jesu li valjani dokazi i to ovisno opet o vrsti postupka, radi li se o građanskom ili kaznenom postupku. Trebalo bi poraditi i na promjeni zakonske regulative koja određuje valjanost ili nevaljanost određene vrste dokaza u pojedinim postupcima, a sigurno je da bi se pravna sigurnost podigla na viši nivo kada bi se utvrdilo da valjani dokazi npr. u kaznenom postupku su valjani u građanskom i obrnuto.

Predavanje

Razlika između građanskog i kaznenog postupka u svezi zakonitosti dokaza
-