Sunčana Roksandić Vidlička

about
No Photo
Docentica, Pravni fakultet u Zagrebu, Republika Hrvatska

Docentica je na  Katedri za kazneno pravo Pravnog  fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Stekla je titule Magistre znanosti (Trgovačko pravo i Trgovačka društva, Doktorica znanosti  (Kazneni zakon i kriminologija  Sveučilišta u Freiburgu, Njemačka/Sveučilište u Zagrebu, doktorski je kandidat Max Planck instituta za inozemno i međunarodno kazneno pravo, Njemačka). Također, voditeljica je UNESCO Katedre za bioetiku. Predaje Kazneno pravo, Kazneni zakon u gospodarstvu i tranzicijska pravda, Materijalno kazneno pravo EU i zaštita žrtava (tečaj Jean Monnet), Bioetika i ljudska prava (tečaj UNESCO-a), na diplomskoj i na poslijediplomskoj razini. Voditeljica je Jean Monnet projekta: Napredni seminar o Kaznenom zakonu i politici EU. Osim istraživačkog i predavačkog rada bila je suorganizatorica nekoliko međunarodnih konferencija, seminara i ljetnih škola, te je djelovala kao članica stručnih skupina. Bila je članica Nacionalne skupine za procjenu rizika pranja novca i financiranja terorizma. Sudjelovala je u američkom Međunarodnom Visitor Leadership Programu 2015. na sprječavanju nasilnog ekstremizma. Također je  suautorica  komentara hrvatskog Kaznenog zakona u relevantnom izdanju komentara. Suautorica je i nekoliko članaka u pravnoj periodici, te poglavlja u sabranim izdanjima.


Uloga digitalnih dokaza u Europskom programu za sigurnost

Kao što je navedeno u Priopćenju Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću Europe (COM (2016) 230 finalno), Europski program za  sigurnost ima zadatak preuzeti ulogu u borbi protiv terorizma i osigurati put kojim će sigurnost Unije doseći učinkovitu i stvarnu razinu. Ključni element u uspješnom sprječavanju, istraživanju i procesuiranju ozbiljnog, organiziranog kriminala i kriminalnih djela vezanih uz terorizam je brzo osiguravanje i dobivanje digitalnih dokaza, kao što je istaknuto u zajedničkoj izjavi 24. ožujka 2016, danoj  od strane ministara EU-a za pravosuđe i unutarnje poslove, te predstavnika  institucija EU za terorističke napade u Bruxellesu. Relevantne informacije često su zadržane na serverima privatnih tvrtki, koji se često nalaze  izvan teritorija i nadležnosti  istražne agencije za provedbu zakona. Osim procedura za međusobno pružanje pravne pomoći i nekoliko ograničenih pravila u međunarodnim ugovorima, ne postoji usklađeni način pristupanja takvim podatcima. Zbog toga se razvio cijeli niz različitih nacionalnih pristupa, što za istragu predstavlja problem.
Ova prezentacija propituje prioritete Europskog programa za sigurnost i ulogu koju digitalni dokazi imaju u ostvarivanju navedenih ciljeva.

Predavanje

Uloga digitalnih dokaza u Europskom programu za sigurnost
-