Marko Brgić

about
marko
Voditelj Odjela za utvrđivanje zlouporaba, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja -AZTN, Republika Hrvatska

Marko Brgić završio je Opću gimnaziju u Puli 2000.godine. Diplomirao je 2006. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a potom je, 2013. završio je poslijediplomski specijalistički studij „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u Europskoj uniji“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  2009. godine položio je Pravosudni i Državni stručni ispit. Prisustvovao je brojnim seminarima i konferencijama iz područja prava tržišnog natjecanja. Od 2006-2008 je radio kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom uredu Danijel Benko. Od 2008. zaposlen je u u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja gdje i danas radi kao Voditelj Odjela za utvrđivanje zlouporaba.


Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na postupke pred tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja

Prilikom ocjene procesnih pitanja u žalbenim postupcima pokrenutim povodom odluka tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, Sud Europske unije u više se navrata poslužio praksom Europskog suda za ljudska prava. U posljednje je vrijeme najčešće riječ o pitanjima koja se pojavljuju u svezi s postupanjem tijela prilikom provođenja nenajavljenih pretraga te prikupljanja i analize digitalnih dokaza. U predavanju bi se u kratkim crtama prikazale najrelevantnije sudske presude i pojasnila interakcija između prava tržišnog natjecanja i područja zaštite ljudskih prava, uz kritički osvrt na trenutnu praksu.

Predavanje

Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na postupke pred tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja
-