Kornelija Ivanušić

about
No Photo
Sutkinja Općinskog suda u Velikoj Gorici, Hrvatska

Sutkinja Općinskog suda u Velikoj Gorici. Sudjelovala u različitim fazama na provođenju zajedničkog projekta Vijeća Europe i Europske Unije „CyberCrime@IPA“- Regionalna suradnja u kaznenim stvarima - Jačanje kapaciteta u borbi protiv kibernetičkog kriminala zemalja jugoistočne Europe i to: Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije i Turske. U okviru tog projekta osposobljena za trenera Pravosudne akademije Republike Hrvatske i osnovanog Regionalnog pilot Centra za obuku sudaca i državnih odvjetnika iz navedenih zemalja jugoistočne Europe sa sjedištem u Zagrebu. Prezentirajući iskustva iz projekta CyberCrime@IPA za zemlje jugoistočne Europe, sudjelovala kao stručnjak u zajedničkim projektima Vijeća Europe i Europske Unije „CyberCrime@EAP“ – utemeljenog s istim ciljem za zemlje istočne Europe i to: Armeniju, Azerbaidžan, Bjelorusiju, Gruziju, Moldaviju, Rumunjsku i Ukrajinu, te CyberCrime@GLACY utemeljenog za zemlje: Filipini, Južnoafrička Republika, Maroko, Mauricius, Senegal, Šri Lanka, Tonga.


Sigurnosna mjera zabrane pristupa Internetu

Izlaganjem će se u kratkim crtama pokušati prezentirati da sigurnosna mjera zabrane pristupa Internetu na način kako je propisana Kaznenim zakonom  problematizira odnos između legitimnog interesa za otklanjanjem uvjeta koji omogućuju ili poticajno djeluju na počinjenje novog kaznenog djela i stupnja zadiranja u temeljna ljudska prava i slobode budući ova kaznenopravna sankcija onemogućuje korištenje širokog opsega usluga koje nemaju utjecaja na recidivizam. Pitanje koje se želi otvoriti u ovom izlaganju je -  postoje li manje invazivne ali jednako učinkovite mjere ograničenja pristupa Internetu.

Predavanje

Sigurnosna mjera zabrane pristupa Internetu
-