Dražen Škrtić

about
Dražen Škrtić
Policijski savjetnik, MUP, Republika Hrvatska

Dražen  je diplomirao je na Višoj školi za unutarnje poslove 1994. godine, a  na Visokoj policijskoj školi 1999. godine. Poslijediplomski znanstveni studij iz kaznenopravnih znanosti  završio je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2007. godine. Doktorsku disertaciju Kaznenopravna zaštita informatičkih sadržaja obranio je 2011. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu.  Od 1990. godine zaposlen je u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi karlovačkoj. Od 1994. godine radi na poslovima kriminalističke policije kao rukovoditelj kriminalističke policije u policijskim postajama, a od 2001. godine u policijskoj upravi na općem i gospodarskom kriminalitetu. Od 2012. godine predavač je pravnih kolegija na Veleučilištu u Karlovcu. Područje njegovog znanstvenog interesa je kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i sa navedenim povezni dijelovi radnog, upravnog i trgovačkog (poslovnog) prava. Član je Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu.  Objavio je više znanstvenih i stručnih radova i predavanja s područja računalnog kriminaliteta. Sudionik je brojnih domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova. Na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu prezentirao je radove s područja materijalnog kaznenog prava odnosna kaznena djela računalnog kriminaliteta, posebnih oblika računalnih prijevara te postupovnog kaznenog prava vezanih za pribavljanje digitalnih dokaza s medija za pohranu računalnih podataka koji nisu pod kontrolom osobe koja pribavlja digitalne dokaze kao pravna pitanja daljinske pretrage i nadzora računala radi pribavljana digitalnih dokaza.


Pribavljanje, analiza i prezentacija digitalnih dokaza za potrebe sudskih postupaka

Predavanje obuhvaća kratki komparativni pregled suvremenih pravnih okvira za identifikaciju, izdvajanje, prijenos, pohranu analizu i prezentaciju digitalnih dokaza s primjerima iz uspješno provedenih kriminalističkih istraživanja i dovršenih kaznenih postupaka.
Pribavljanje digitalnih dokaza za potrebe dokaza u sudskim postupcima uključuju pravne okvire za iniciranje pribavljanja digitalnih dokaza s nositelja digitalnih dokaza koji su pod nacionalnom jurisdikcijom, pod jurisdikcijom drugih država ili s nositelja digitalnih dokaza za koji se nalaze na području više jurisdikcija, za koje nije moguće utvrditi jurisdikciju ili nositelja digitalnih dokaza koji se nalaze na području nad kojim niti jedna država nema jurisdikciju prema odredbama prisilnih propisa ili  na temelju suglasnosti osoba koje ima pristup ili koja kontrolira digitalne podatke. Analiza digitalnih podataka obuhvaća analizu pribavljenih digitalnih podataka, rekonstrukciju i analizu sadržaja,  multimedijsku analizu, analizu operativnog sustava, analizu mrežnih podataka, autentifikacijskih podataka analizu aktivnosti korisnika. Digitalne dokaze je nužno na prezentirati na način koji će biti primjeren vrsti sudskog postupka (kaznenom ili upravnom postupku) koji će obuhvatiti  sve bitne elemente za dokazivanje određene činjenice važne za sudski postupak dati sumarni pregled načina pribavljanja i očuvanja integriteta prezentiranih digitalnih dokaza.    

Predavanje

Pribavljanje, analiza i prezentacija digitalnih dokaza za potrebe sudskih postupaka
-