eu
Zajedno do fondova EU
November 24, 2022 | News

Galerija slika

INsig2 je korisnik bespovratnih sredstava za projekt "Jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti primjenom mrežnih marketinških rješenja"

INsig2 je korisnik bespovratnih sredstava za projekt "Jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti primjenom mrežnih marketinških rješenja" referentne oznake: KK.03 .2.1.17.0052, financiranog Europskih strukturnih i investicijskih fondova (Operativni program Konkurentnost i kohezija) u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta određuje se na iznos 173.750,00 HRK, a iznos potpore je 97.300,00 HRK. 

Vaučer se izdaje u svrhu sufinanciranja ugovornog pružanja usluga usmjerenih na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji njihovih proizvoda i usluga. Ugovorno pružanje usluga odnosi se na ponudu/predračun dostavljen od strane pružatelja Perpetuum mobile d.o.o., a usluga koja će se sufinancirati sastoji se od prihvatljive aktivnosti: Izrada i optimizacija poslovne web stranice za povećanje konkurentnosti i vidljivosti na tržištu. Usluga treba biti pružena najkasnije do 09. listopada 2019.

Kontakt: Edina Mujkić, voditeljica programa, e-mail adresa: edina.mujkic@insig2.com 

Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima možete saznati pristupom na link: https://strukturnifondovi.hr/, a o Operativnom programu konkurentnost i kohezija 2014.-2020. na link: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

eu     esi    opkk       Europska unija