.
INsig2 na ERA seminaru "Prikupljanje e-dokaza tijekom istrage i procesuiranje zločina"
listopad 21, 2021 | Event

Galerija slika

ERA  Academy of European Law seminar je dio velikog projekta, sponzoriranog od strane Europske komisije pod nazivom „Prikupljanje e-dokaza tijekom istrage i procesuiranje zločina”. Cilj seminara je upoznati suce, tužitelje i odvjetnike iz država članica EU-a s osnovama Internetskih istraga te izazovima prilikom prikupljanja i prezentiranja e-dokaza na sudu.

Dvodnevni seminar podijeljen je u tri dijela a prvi dio započeo je u ponedjeljak, 18. listopada 2021., te je obuhvaćao tehnička pitanja i osnovno razumijevanje arhitekture i koncepta interneta. Tijekom prvog dijela seminara, konzultant za digitalnu forenziku Petar Majić iz INsig2, održao je predavanje pod nazivom "Javno dostupni alati, računalna forenzika u Cloud-u", u kojemu su objašnjene metode akvizicije podataka, posebno fizička i logička akvizicija, utjecaj enkripcije u stvarnom svijetu i važnost enkripcije danas, kako provesti pretragu slika sa uzorkom ili podatcima o slici, koje procedure i alati mogu biti korišteni tijekom pregledavanja ugašene web stranice i koje se sve poteškoće i izazovi javljaju prilikom digitalne forenzičke analize podataka iz Clouda.

Cilj drugog dijela bio je odgovoriti na pravne izazove vezane uz uz prikupljanje i prezentiranje e-dokaza na sudu, razne metode postupanja s digitalnim dokazima, uobičajene procedure prepoznavanja i rukovanja dokazima na digitalnim uređajima, istrage i zaplijene dokaza u međunarodnim istragama te izazove pristupa podacima van granica države.

Treći dio seminara održan je drugog dana i odnosio se na temu „Mrežne istrage i rukovanje e-dokazima-najbolja praksa“, gdje su govornici dali uvid u postupanje s e-dokazima u okviru pravnih postupaka za prikupljanje, autentifikaciju i evaluaciju digitalnih podataka.